درباره هوم لرن

پتلفرم خود آموزی و کسب تجربه هوم لرن در سال 1401 با هدف اشتغال و خودآموزی در مهارت های مختلف برای بازار کار به همت تیم طراحی و توسعه شرکت نوین برنامه نویسان ماهور پا به عرصه گذاشت.

شگفت زده شوید!
ثبت نام | ورود