مدارات ترمز لکوموتیو جی ام

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برقی لوکوموتیو جی ام

تحلیل کامل و جز به جز مدارات برقی همراه با شرح کامل قطعات

1
40,000 تومان

مدارات برقی لکوموتیو جی ام

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برقی لکوموتیو جی ام

0
40,000 تومان

مدارات برقی واگن های مسافری پلور

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برقی واگن های مسافری پلور

0
40,000 تومان

محاسبات کامل اهرم بندی توربوشارژ ….

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

محاسبات کامل اهرم بندی توربوشارژ حداقل و حداکثر سرعت لوکوموتیو سوخت و محاسبات فشار هوا    

0
40,000 تومان

تحلیل بی نظیر مدارات ترمز واگن های باری (همراه با محاسبات ریاضی)

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

تحلیل بی نظیر مدارات ترمز واگن های باری (همراه با محاسبات ریاضی)

تحلیل کامل و جز به جز مدارات ترمز واگن های باری همراه با محاسبات فشار هوا

0
40,000 تومان

مدارات برقی اتومبیل پراید و پژو

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برقی اتومبیل پراید و پژو

تحلیل کامل و جز به جز مدارات برق و تهویه پراید و پژو

0
40,000 تومان

مدارات برق و تهویه واگن های آلمان غربی و شرقی و رستوران ها

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برق و تهویه واگن های آلمان غربی و شرقی و رستوران ها

شرح کامل مدارات برق و تهویه همراه با تحلیل جز به جز مدارات این واگن ها

0
40,000 تومان

ریاضی 1 کسرها و رادیکال ها،تقسیم معادلات یک مجهولی ، حل مسائل پیچیده

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

ریاضی 1 کسرها و رادیکال ها،تقسیم معادلات یک مجهولی ، حل مسائل پیچیده

شرح کامل و بی نظیر  کسرها رادیکالهای چگونگی  جمع کردن  ضرب تقسیم و تفریق رادیکال ها معادلات یک مجهولی نامعادلات  معادلات دو مجهولی   توان  گویا کردن  اتحاد ها و در آخر حل تمرینات پیچیده همراه با شرح کامل

0
40,000 تومان