مدارات ترمز لکوموتیو جی ام

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برقی لوکوموتیو جی ام

تحلیل کامل و جز به جز مدارات برقی همراه با شرح کامل قطعات

1
40,000 تومان

تحلیل بی نظیر مدارات ترمز واگن های باری (همراه با محاسبات ریاضی)

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

تحلیل بی نظیر مدارات ترمز واگن های باری (همراه با محاسبات ریاضی)

تحلیل کامل و جز به جز مدارات ترمز واگن های باری همراه با محاسبات فشار هوا

0
40,000 تومان

مدارات برقی اتومبیل پراید و پژو

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برقی اتومبیل پراید و پژو

تحلیل کامل و جز به جز مدارات برق و تهویه پراید و پژو

0
40,000 تومان

مدارات برق و تهویه واگن های آلمان غربی و شرقی و رستوران ها

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برق و تهویه واگن های آلمان غربی و شرقی و رستوران ها

شرح کامل مدارات برق و تهویه همراه با تحلیل جز به جز مدارات این واگن ها

0
40,000 تومان

ریاضی 1 کسرها و رادیکال ها،تقسیم معادلات یک مجهولی ، حل مسائل پیچیده

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

ریاضی 1 کسرها و رادیکال ها،تقسیم معادلات یک مجهولی ، حل مسائل پیچیده

شرح کامل و بی نظیر  کسرها رادیکالهای چگونگی  جمع کردن  ضرب تقسیم و تفریق رادیکال ها معادلات یک مجهولی نامعادلات  معادلات دو مجهولی   توان  گویا کردن  اتحاد ها و در آخر حل تمرینات پیچیده همراه با شرح کامل

0
40,000 تومان

مدارات تهویه واگن های مسافری پارسی همراه با شرح کامل کنترل یونیت

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

شرح کامل و بی نظیر مدارات برقی و سیتم تهویه این نوع واگنها شرح کامل مدارات پیچیده کنترل یونیت شرح کامل مقاومت های PTC NTC MDR VDRو شرح کامل رله ای تقارن فاز تصحیح فاز تاخیر در وصل تاخیر در قطع شرح کامل کلید کنترل الکتروموتورهای شرح کامل بسیاری از قطعات برقی با دقت و تمرکز بالا چگونگی راه اندازی مدار سیمایش و گرمایش با تسلط کامل…….

0
40,000 تومان

مدارات برق واگن های مسافری پارسی

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مدارات برق  واگن های مسافری پارسی

شرح کامل و بی نظیر مدارات برقی و سیتم تهویه این نوع واگنها شرح کامل مدارات پیچیده کنترل یونیت شرح کامل مقاومت های PTC NTC MDR VDRو شرح کامل رله ای تقارن فاز تصحیح فاز تاخیر در وصل تاخیر در قطع شرح کامل کلید کنترل الکتروموتورهای شرح کامل بسیاری از قطعات برقی با دقت و تمرکز بالا چگونگی راه اندازی مدار سیمایش و گرمایش با تسلط کامل…….

0
40,000 تومان

مولدهای mtu(منبع تغذیه واگنهای مسافری پارسی)

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

شرح کامل و بی نظیر مدارات مولد ها سوالات بسیار مهم در زمینه برق همراه با جواب شرح کامل چگونگی سنکرون مولدها شرح کامل و بی نظیر مدارات plc

0
40,000 تومان